ICCS


ICCS 2009
(2007 - )


Opis

Ime projekta:

 • Mednarodna raziskava državljanskega izobraževanja in vzgoje

 • (International Civic and Citizenship Education Study)

 

Status Slovenije:

 • enakopravna sodelujoča država

 • vključena v izračun trendov dosežkov učencev in dejavnikov 1999-2009

 

Nacionalni koordinacijski center:

 • dr. Marjan Šimenc (nacionalni raziskovalni koordinator- NRC)

 • Ana Mlekuž (skrbnica podatkovnih baz)

 • dr. Eva Klemenčič (vrednotenje odgovorov učencev)

 

Ostali sodelavci:

 • mag. Mojca Čuček (izvedba na šolah)

 

 

Projekt se izvaja pod okriljem ESS projekta: Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v izobraževanju in usposabljanju - Evalvacija vzgoje in izobraževanja na podlagi mednarodno priznanih metodologij, ki ga sofinancirata Evropski socialni sklad Evropske unije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (vodja dr. Mojca Štraus).
  

Predstavitev

 

 

Poglavitni cilji:
 

 • raziskati, na kakšne načine se mladi v različnih državah pripravljajo na državljanstvo;

 • poročati o dosežkih iz vednosti, konceptualnega razumevanja in kompetenc na področju državljanskega izobraževanja in vzgoje;

 • zbrati in analizirati podatke o stališčih na področju državljanstva in pripravljenosti do sodelovanja v državljanskih aktivnostih;

 • za Slovenijo pa je raziskava pomembna tudi zaradi intenzivnega dogajanja na področju kurikularnega urejanja državljanske vzgoje.


Pomembni podatki:

 

 • Število sodelujočih držav oz. šolskih sistemov: 38

 • Ciljna populacija: učenci 8. razredov (v Sloveniji tudi učenci 9 razredov)

 • Število sodelujočih šol v vsaki državi: 150-170 šol

 • Število vseh vprašalnikov: 6

 • Število vprašalnikov za učence: 3 (kognitivni, stališčni in evropski modul)

 • Dodatni vprašalniki: šolski, učiteljski, nacionalni
   

 • Izvedba raziskave na šolah: marec 2009

 • Objava mednarodnega poročila in evropskega regionalnega modula: november 2010

 • Objava mednarodne baze: junij 2011.

 

Rezultati:

 

Mednarodna baza podatkov in ostala dokumentacija: http://rms.iea-dpc.org/

 

Mednarodno poročilo: http://www.iea.nl/fileadmin/user_upload/Publications/Electronic_versions/ICCS_2009_International_Report.pdf

 

Evropski regionalni modul: http://www.iea.nl/fileadmin/user_upload/Publications/Electronic_versions/ICCS_2009_European_Report.pdf