SKUPAJ PODIRAMO MEJE ZA AVTIZEM

Datum: 30.03.2018 | Avtor: mag.Ana Mlekuž

Pedagoški inštitut skupaj s Svetovalnico za avtizem sodeluje pri projektu »ETTECEC: zgodnja pozornost inkluziji otrok z motnjami avtističnega spektra v predšolsko vzgojo in varstvo«, katerega cilj je spodbuditi razvoj inkluzivnega okolja za otroke z motnjami avtističnega spektra znotraj sistema predšolskega vzgoje in izobraževanja v sodelujočih državah ter jim tako omogočiti enake možnosti za vstop v izobraževalni sistem.

Pedagoški inštitut ravno v dneh ob svetovnem dnevu zavedanja o avtizmu v slovenskih vrtcih izvaja aktivnosti v okviru tega projekta in je vključen v kampanjo »Skupaj podiramo meje za avtizem – gradimo dostopno družbo«. 19. junija 2018 pa v Trubarjevi hiši literature organizira okroglo mizo z naslovom Avtizem v vrtcih in šolah – kaj (še) potrebujemo?.

 

(Ljubljana, 30. marec 2018) Znanstveniki in praktiki iz različnih institucij v Evropi (Mi Hijo y Yo, Španija; Pedagoški inštitut¹ in Svetovalnica za avtizem², Slovenija; Autisme-Europe AISBL, Belgija; Schola empirica in Fakultní mateřská škola Sluníčko pod střechou při Pedf UK, Češka republika) se v Erasmus+ K2 projektu ETTECEC: »Zgodnja pozornost inkluziji otrok z motnjami avtističnega spektra v predšolsko vzgojo in varstvo«, ki traja od leta 2017 do leta 2019, osredotočamo na razvoj izobraževanja in treninga vzgojiteljev s ciljem zmanjševanja razlik in spodbujanjem vključevanja vseh otrok. Razvijamo spletni trening za vzgojitelje, ki jim bo nudil potrebna znanja in kompetence, ki jih potrebujejo za vključevanje otrok z motnjami avtističnega spektra v dejavnosti v vrtcu in posledično zmanjševanje razlik v dosežkih med otroki.

 

Že nekaj časa je prepoznan potencial sistemov predšolske vzgoje in izobraževanja za naslavljanje socialne inkluzije in ekonomskih izzivov. Še posebej je vključenost v predšolsko vzgojo in izobraževanje koristna za otroke iz manj spodbudnih okolij; vključno z otroki z motnjami avtističnega spektra, katerih pridobitve v kognitivnem in socialno-emocionalnem razvoju so ob vključenosti v vrtec večje kot pri njihovih vrstnikih. Vendar pa so glede na poročilo Evropske komisije »Podpora otrokom s posebnimi potrebami«, le-ti zaradi neprilagojenih pogojev v vrtcih manj zastopani. V Sloveniji večina otrok s posebnimi potrebami, vključujoč otroke z avtistično motnjo, obiskuje običajne oddelke v vrtcih in šolah. Čeprav otroci in učenci z avtističnimi motnjami predstavljajo razmeroma majhen delež znotraj posebnih potreb (1-1,5%), pa je njihovo vključevanje v izobraževalni proces v vrtcih in šolah v praksi pogosto težavno.

 

Strokovnjakinja za avtizem Maje Škrubej Novak meni, da je težava predvsem pomanjkanje znanja o avtizmu ter strategijah dela s temi otroki oziroma učenci in s tem nerazumevanje motenj ter potreb. Poleg tega je težava tudi število otrok v oddelku, pomanjkanje ustrezno usposobljenih spremljevalcev ter kakovost izobraževanj s tega področja, ki so na voljo na trgu. Dr. Maša Vidmar, vodja projekta za Slovenijo, pravi: »Projekt ETTECEC bo prispeval k lažjemu vključevanju otrok z avtističnimi motnjami. Na podlagi opazovanja v oddelkih predšolske vzgoje, intervjujih s strokovnimi delavci v vrtcih, starši ter otroki z avtizmom, bomo identificirali nekatere ključne izzive pri vključevanju otrok z avtizmom. Predloge rešitev za nekatere od teh izzivov bomo zajeli v obliki spletnega izobraževanju za vzgojitelje. Program oziroma izobraževanje bomo izvajali v vrtcih iz Slovenije, Češke republike in Kanarskih otokov, na podlagi evalvacije pa bo nastala končna oblika programa, ki bo prosto dostopna na spletu (www.ettecec.eu).«

 

Dodatne informacije o projektu:

Maša Vidmar (raziskovalka/vodja projekta na PI), masa.vidmar@pei.si