mag. Ana Mlekuž, raziskovalka

Organizacija: Pedagoški inštitut
Elektronski naslov: ana.mlekuz@pei.si
Telefon: + 386 1 420 12 51
cobiss bibliografija

Izobrazba

 

  • Gimnazija Tolmin
  • Diploma iz politologije na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani
  • Znanstveni magisterij iz finančne pismenosti na Ekonomski fakulteti

Področja dela:

  • Data manager za Evropsko raziskavo o jezikovnih kompetencah (ESLC 2011)
  • Raziskovalka pri Nacionalni evalvacijski študiji uspešnosti romskih učencev v osnovni šoli (2011)
  • Data manager za Mednarodno raziskavo o državljanski vzgoji in izobraževanju (ICCS 2009)
  • Uredniški odbor Novičnika PI
  • Organizacija dogodkov in stiki z javnostjo za projekt RAOLLLA

Povezave: