dr. Janja Žmavc, višja znanstvena sodelavka

Organizacija: Pedagoški inštitut
Elektronski naslov: janja.zmavc@pei.si
Telefon: + 386 1 420 12 65
cobiss bibliografija

Izobrazba


2002: diploma iz klasične filologije (A - latinski jezik in književnost; B - grški jezik in književnost), FF, Univerza v Ljubljani: Izrazi za izpovedovanje ljubezni pri Menandru in Terenciju;
2007: doktorat iz jezikoslovja (latinski jezik), FF, Univerza v Ljubljani: Etos in patos v antični retorični teoriji in praksi ter njuno razmerje do zgodnje rimske komedije.

 

Pedagoški nazivi:
2002: profesorica latinskega jezika s književnostjo in grškega jezika s književnostjo (opravljen strokovni izpit);
2007-2008: asistentka, FHŠ, Koper, Univerza na Primorskem;
2008-2013: docentka, FHŠ, Koper, Univerza na Primorskem: Retorika – orodje medkulturne komunikacije starih Grkov in Rimljanov,

2013-: izredna profesorica, FHŠ, Koper, Univerza na Primorskem.

 

Raziskovalni nazivi:

2003-2007: mlada raziskovalka (Center za diskurzivne študije v vzgoji in izobraževanju, Pedagoški inštitut, Ljubljana);
2008: asistentka z doktoratom, ZRS Koper, Univerza na Primorskem;
2009-2013: znanstvena sodelavka, Pedagoški inštitut, Ljubljana;

2013-: višja znanstvena sodelavka, Pedagoški inštitut, Ljubljana.
 

Področja raziskovanja:
zgodovina retorike, retorična teorija in praksa, retorična sredstva prepričevanja (ethos, pathos, logos), argumentacija, pragmatika in besediloslovje klasičnih jezikov.