dr. Urška Štremfel, znanstvena sodelavka

Organizacija: Pedagoški inštitut
Elektronski naslov: urska.stremfel@pei.si
Telefon: + 386 1 420 12 67
cobiss bibliografija

Izobrazba

2006 - univerzitetna diplomirana politologinja, smer analiza politik in javna uprava

2009 - magistrica znanosti s področja politologije, smer policy analiza - evropski aspekti

2013 - doktorica politoloških znanosti

 

Področje raziskovanja:

 

Urška Štremfel je raziskovalka v Centru za uporabno epistemologijo. Njen znanstvenoraziskovalni interes predstavlja skupno evropsko sodelovanje na področju izobraževanja ter njegov vpliv na nacionalni izobraževalni prostor. V tem okviru posebno pozornost namenja vlogi mednarodnih raziskav znanja pri oblikovanju slovenske izobraževalne politike in izobraževalnih praks slovenskih šol ter razvoju na podatkih temelječega izobraževanja.