dr. Jerneja Jager, asistentka z doktoratom

Organizacija: Pedagoški inštitut
Elektronski naslov: jerneja.jager@pei.si
Telefon: + 386 1 420 12 69
cobiss bibliografija

Življenjepis

Jerneja Jager je leta 2007 diplomirala na Oddelku za pedagogoko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V študijskem letu 2007/2008 je na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani končala študijski program za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje in si pridobila pedagoško izobrazbo za vzgojiteljice in vzgojitelje predšolskih otrok. Leta 2010 je na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem končala podiplomski študijski program 2. stopnje Inkluzivna pedagogika. Na isti fakulteti je v okviru doktorskega študijskega programa tretje stopnje Eduacijske vede leta 2015 tudi doktorirala. Na Pedagoškem inštitutu je zaposlena kot asistentka z doktoratom. Vodi in izvaja nacionalne in mednarodne projekte na področju zgodnjega otroštva. Njeni raziskovalni interesi so kakovost v vzgoji in izobraževanju, predšolski programi za ogrožene otroke, profesionalni razvoj strokovnih delavcev. Je vodja Razvojno-raziskovalnega centra pedagoških iniciativ Korak za korakom in članica Znanstvenega sveta Pedagoškega inštituta.

Izobrazba

2015 - doktorica znanosti - naslov doktorske disertacije: "Odnos ravnateljev in strokovnih delavcev vrtcev ter predstavnikov lokalnih skupnosti do izvajanja predšolskih programov za ogrožene otroke" (Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem)

 

2010 - magistrica profesorica inkluzivne pedagogike - naslov magistrskega dela: "Analiza pogojev, ki omogočajo uspešno inkluzijo romskih učencev" (Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem)
 

2008 - pedagoška izobrazba za vzgojiteljice in vzgojitelje predšolskih otrok (Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani)

 

2007 - univerzitetna diplomirana pedagoginja - naslov diplomskega dela: "Primerjava Vzgojnega programa za vzgojo in varstvo predšolskih otrok in Kurikula za vrtce z vidika pogleda na razvoj otroka" (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)