Barbara Japelj Pavešič

Organizacija: Pedagoški inštitut
Elektronski naslov: barbara.japelj@pei.si
Telefon: + 386 1 420 12 61
cobiss bibliografija

Izobrazba

 

  • Gimnazija Bežigrad
  • Diploma iz uporabne matematike, Univerza v Ljubljani
  • Doktorat iz statistike v delu

Področje dela:

  • Nacionalna koordinatorka Mednarodne raziskave trendov v znanju matematike in naravoslovja, TIMSS od 1999 dalje: vzorčenje, priprava instrumentarija in preizkusov znanja za zbiranje podatkov, vodenje zbiranja podatkov in graditev podatkovnih baz, multivariatne statistične analize in poročanje o znanju matematike in naravoslovja učencev v osnovni šoli in gimnaziji.
  • Raziskovanje uporabe novih metod analiziranja velikih podatkovij v izobraževanju (razvrščanje simbolnih podatkov).
  • Analize vpliva dejavnikov poučevanja na doseženo znanje matematike v šoli, podobnosti v poučevanju matematike med učitelji po svetu v odnosu z doseženim znanjem učencev.
  • Razvijanje konceptov poučevanja začetne matematike predšolskih otrok in otrok v vrtcih (soavtorica matematike v kurikulumu za vrtce, poučevanje matematike za otroke za vzgojiteljice v vrtcih).
  • Razvijanje konceptov poučevanja matematike v drugi triadi na osnovi spoznanj iz mednarodnih primerjalnih raziskav znanja matematike (razvoj učbenikov za matematiko v 4., 5. in 6. razredu).

 

Povezave: