Nevenka Zemljič-Drnovšek, poslovna sekretarka

Organizacija: Pedagoški inštitut
Elektronski naslov: Nevenka.Zemljic-Drnovsek@pei.si
Telefon: + 386 1 420 12 42