mag. Mojca Čuček, raziskovalka z magisterijem

Organizacija: Pedagoški inštitut
Elektronski naslov: mojca.cucek@pei.si
Telefon: + 386 1 420 12 55

Življenjepis

Mojca Čuček je zaposlena na Pedagoškem inštitutu od leta 1998. Kot raziskovalka je sodelovala oziroma sodeluje v mednarodnih raziskavah: TIMSS 2003, 2007, 2011, 2015 – Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja, PIRLS 2006, 2011 – Mednarodna raziskava bralne pismenosti, SITES 2006 – Mednarodna raziskava uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije v izobraževanju, ICCS 2009 – Mednarodna raziskava državljanska vzgoje, ICILS 2013 – Mednarodna raziskava računalniške in informacijske pismenosti, PISA 2009, 2012, 2015 – Program mednarodne primerjave dosežkov učencev. Mednarodne raziskave se izvajajo pod okriljem Mednarodne zveze za evalvacijo izobraževalnih dosežkov (IEA), raziskava PISA pa poteka pod okriljem Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). Od leta 2009 je vodja Infrastrukturnega centra Pedagoškega inštituta.

Izobrazba

 

1995 - univerzitetna diplomirana ekonomistka. Diplomirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani


2000 - magistrica znanosti. Magistrirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani