mag. Suzana Geržina, raziskovalka z magisterijem

Organizacija: Pedagoški inštitut
Elektronski naslov: suzana.gerzina@pei.si
Telefon: + 386 1 420 12 50
cobiss bibliografija

Življenjepis

Suzana Geržina je rojena 1970 v Postojni. Zaključen podiplomski študij sociologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Dobrih 15 let je aktivna na področju priprave, koordiniranja in vodenja raznovrstnih mednarodnih in nacionalnih projektov na področju izobraževanja in usposabljanja in širše razvoja človeških virov in politik zaposlovanja. V obdobju 1996-2001 je bila zaposlena na Centru RS za poklicno izobraževanje in sicer na mednarodnem oddelku Nacionalni observatorij za poklicno in strokovno izobraževanje. V obdobju 2001-2006 je sodelovala z Open Society Education Program South East Europe (OSEP-SEE), ki jo je tudi pomagala vzpostaviti. Zadolžena je bila za koordinacijo in podporo OSI (Open Society Institute) izobraževalni mreži in mladinskim iniciativam v jugovzhodni Evropi. Od leta 2007 je zaposlena na Pedagoškem inštitutu. Od leta 2008 dalje je večinsko aktivna kot koordinatorica projektov Evropskega Socialnega Sklada preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Izobrazba

 

1994 - univerzitetana diplomirana sociologinja (analitska smer)

1995 - magistra znanosti s področja sociologije (Smer Analiza evropskih socialnih politik)

 

Področja dela: projekti Evropskega Socialnega Sklada, druge aktivnosti