dr. Eva Klemenčič, višja znanstvena sodelavka

Organizacija: Pedagoški inštitut
Elektronski naslov: eva.klemencic@pei.si
Telefon: + 386 1 420 12 64
cobiss bibliografija

Življenjepis

Rojena leta 1978. Po končani gimnaziji je leta 2003 diplomirala na Filozofski fakulteti (sociologija- pedagoška smer) ter Fakulteti za družbene vede (politologija- smer analiza politik in javna uprava). Leta 2005 se je kot mlada raziskovalka zaposlila na Pedagoškem inštitutu, v Centru za uporabno epistemologijo. Istega leta se je vpisala tudi na enovit doktorski študij na Fakulteto za podiplomski humanistični študij v Ljubljani, smer Lingvistika govora in teorija družbene komunikacije (individualni študijski program). Leta 2011 je zagovarjala doktorsko disertacijo - Mednarodne raziskave znanja, kurikularne politike in globalno/lokalno znanje. Od leta 2007 je članica združenja CIES (Comparative and International Education Society; SIG Globalization and Education), od leta 2009 pa tudi združenja ESA (European Sociological Association; RN Sociology of Education). Prav tako je ena od ustanovnih članic CIES SIG for Large-Scale Cross National Studies in Education (2013). Njeno bibliografijo sestavljajo številna dela iz področja državljanske vzgoje in mednarodnih raziskav znanja. Je članica uredniških odborov znanstvenih revij Sage open, Šolsko polje in revije Specialna in rehabilitacijska pedagogika. Je vodja Centra za uporabno epistemologijo ter predstavnica Slovenije v Generalni skupščini IEA.

Izobrazba

Doktorica znanosti - lingvistika govora in teorija družbene komunikacije (tema: Mednarodne raziskave znanja, kurikularne politike in globalno/lokalno znanje) (2011)

Profesorica sociologije in univerzitetna diplomirana politologinja (2003)