mag. Karmen Svetlik, raziskovalka z magisterijem

Organizacija: Pedagoški inštitut
Elektronski naslov: karmen.svetlik@pei.si
Telefon: + 386 1 420 12 47
cobiss bibliografija

Izobrazba


  • Gimnazija Jurija Vege Idrija
  • Diploma iz kemije in fizike, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani
  • Znanstveni magisterij iz Kemijskega izobraževanja

Področja dela:

  • Koordinatorka za naravoslovje (naravoslovna področja) Mednarodne raziskave trendov znanja matematike in naravoslovja, TIMSS od 2005 dalje: vzorčenje, priprava instrumentarija in preizkusov znanja za zbiranje podatkov, vodenje zbiranja podatkov in graditev podatkovnih baz in poročanje o znanju naravoslovnih področij med učenci v osnovni šoli (kemija, fizika, biologija, geografija) in gimnaziji (fizika).
  • Analize vpliva dejavnikov poučevanja na doseženo znanje kemije v osnovni šoli.
  • Raziskovanje razlik v percepciji naravoslovnih konceptov, ki so skupni več predmetnim področjem (fizika, kemija, biologija, geografija).

Povezave: