dr. Darko Štrajn, znanstveni svetnik

Datum rojstva: 18.09.1949
Organizacija: Pedagoški inštitut
Elektronski naslov: darko.strajn@pei.si
Telefon: + 386 1 420 12 57
cobiss bibliografija

Življenjepis

Rojen je bil 18. septembra 1949 v Titovem Velesu. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je doktoriral z disertacijo Fichtejanski subjekt (13. marca 1985). l. 1976 se je zaposlil v uredništvu revije Mladina (takrat pri založbi Mladinska knjiga) kot urednik-novinar. Pozneje je bil na Pedagoškem inštitutu (takrat še pri Univerzi v Ljubljani) od 15. oktobra 1986 do 15. aprila 1993 direktor. Zdaj je znanstveni svetnik in je, med drugim, v letih od 1999 – 2008 vodil raziskovalno programsko skupino za edukacijske raziskave. Od 20. 2. do 7. 6. 1998 je gostoval na Amsterdamski univerzi, in sicer na podiplomski šoli za teorijo kulture (ASCA). Odkar dela na Pedagoškem inštitutu je zelo angažiran v različnih oblikah mednarodnega sodelovanja: od raziskovalnih in izobraževalnih projektov, preko mnogih udeležb na mednarodnih kolokvijih, konferencah in seminarjih, do sodelovanja z mednarodnimi organizacijami, kakršni sta Svet Evrope in Unesco, zdaj pa deluje tudi kot član Svetovalne skupine za 7.okvirni raziskovalni program za socio-ekonomske vede in humanistiko pri Evropski komisiji. Včlanjen je v IAIE (International Association for Intercultural Education) in SIETAR Europa (The Society for Intercultural Education, Training and Research).

Izobrazba

Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je doktoriral z disertacijo Fichtejanski subjekt.