Klaudija Šterman Ivančič, raziskovalka

Organizacija: Pedagoški inštitut
Elektronski naslov: klaudija.sterman@pei.si
Telefon: + 386 1 420 12 68
cobiss bibliografija

Izobrazba

 

Klaudija Šterman Ivančič je diplomirala na Oddelku za pedagogiko in andragogiko, Univerze v Ljubljani. Za diplomsko delo z naslovom Socialna anksioznost v izobraževanju odraslih je prejela študentsko Prešernovo nagrado Filozofske fakultete. Trenutno končuje doktorski študij na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete, smer Aplikativne psihološke študije. Na Pedagoškem inštitutu je zaposlena kot raziskovalka v Centru za uporabno epistemologijo, na projektu Program mednarodne primerjave dosežkov učencev - PISA, od leta 2016 pa je tudi nacionalna koordinatorka mednarodne raziskave PISA.

 

Povezava: projekt PISA