dr. Valerija Vendramin, višja znanstvena sodelavka

Organizacija: Pedagoški inštitut
Elektronski naslov: valerija.vendramin@pei.si
Telefon: + 386 1 420 12 52

Življenjepis

Valerija Vendramin je magistra sociologije kulture in doktorica ženskih študij. Na Pedagoškem inštitutu je zaposlena od leta 1992, najprej kot asistentka, nato kot mlada raziskovalka, sedaj pa je višja znanstvena sodelavka v Centru za družboslovne in antropološke raziskave v vzgoji in izobraževanju. Je glavna in odgovorna urednica založbe Pedagoškega inštituta in članica uredniškega odbora revije Šolsko polje. Njena raziskovalna področja so: edukacijske študije, ženske študije in feministična teorija (v ospredju je feministična epistemologija); v tem okviru se trenutno ukvarja s problematiko, ki zadeva kurikulum, uradno vednost in konstrukcije vednosti ter (ne)enakosti med spoli na področju edukacije. Je avtorica številnih znanstvenih in strokovnih člankov in prevodov s teh področij, pa tudi avtorica monografije Shakespearove sestre: feminizem, psihoanaliza, literatura in (v soavtorstvu z dr. Renato Šribar) monografije Spoli, seksualnost in nasilje skozi nove medije.