dr. Tina Vršnik Perše, asistentka z doktoratom

Organizacija: Pedagoški inštitut
Elektronski naslov: tina.vrsnik@pei.si
Telefon: + 386 1 420 12 54
cobiss bibliografija

Življenjepis

TINA VRŠNIK PERŠE je doktorica pedagoških znanosti, zaposlena kot docentka za področje pedagogike na Pedagoški fakulteti UM in kot raziskovalka na Pedagoškem inštitutu. Glavna področja njenega raziskovanja so vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, izobraževanje pedagoških delavcev in svetovalna služba v vzgoji in izobraževanju. Sodelovala je v številnih mednarodnih raziskavah (TALIS, ICCS, ESLC, PISA), aplikativnih raziskovalnih projektih in nacionalnih evalvacijskih študijah, pri čemer je bila nosilka nacionalnih evalvacijskih študij Profesionalni razvoj strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter Vloga svetovalne službe v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Kot koordinatorica in sodelavka sodeluje v različnih programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

Izobrazba

 

doktorica pedagoških znanosti