dr. Igor Ž. Žagar, znanstveni svetnik, direktor

Organizacija: Pedagoški inštitut
Elektronski naslov: igor.zzagar@gmail.com
Telefon: + 386 1 420 12 41
cobiss bibliografija

Izobrazba

 Doseženi akademski nazivi

- 1984, diploma iz filozofije, Univerza v Ljubljani, Slovenija: Platonistična paralaksa;
- 1984, magisterij iz filozofije, Univerza v Ljubljani, Slovenija: Zagatnost performativnosti ali kako obljubiti;
- 1992, doktorat iz sociologije, Univerza v Ljubljani, Slovenija: Govorna dejanja: med argumentacijo in konverzacijo (summa cum laude);

 

Raziskovalni in pedagoški nazivi

 

Raziskovalni:

- december 1992 - september 1997: raziskovalec na ISH, Inštitutu za humanistične študije, Ljubljana, Slovenija;
- september 1997 - december 1998: znanstveni sodelavec na Pedagoškem inštitutu, Ljubljana, Slovenija;
- december 1998 - marec 2004: višji znanstveni sodelavec na Pedagoškem inštitutu, Ljubljana, Slovenija;
- marec 2004-: znanstveni svetnik na Pedagoškem inštitutu.

Pedagoški:

- marec 1993 - november 1998: docent sociologije kulture, Oddelek za sociologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija;
- november 1998 - november 2003: izredni profesor sociologije kulture, Oddelek za sociologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija;
- julij 2004 - : redni profesor retorike in argumentacije, Oddelek za slovenistiko, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem, Koper, Slovenija.

 

Glej tudi osebno spletno stran: www.igorzagar.net