Center za družboslovne in antropološke raziskave v vzgoji in izobraževanju

Predstavitev

Center je osrediščen z interdsiciplinarnimi tematikami, ki terjajo povezovanje med humanističnimi vedami in družboslovjem. Medsebojne povezave med vejami antropologij in njihovimi podlagami pomenijo določeno legitimacijo imena Centra, ki vsebuje “antropologijo v vzgoji in izobraževanju”. Ta se v anglosaškem področju predstavlja s skupnim izrazom “educational anthropology”. Pedagoška antropologija kot najsplošnejši del pedagogike izhaja iz tematizacije predpostavk vzgoje, izobraževanja in znanja ter je zato kritična avtorefleksija pedagoških teorij in praks.


Kdo smo

dr. Darko Štrajn, znanstveni svetnik, vodja centra
  

dr. Valerija Vendramin, višja znanstvena sodelavka
 

mag. Ana Mladenović, mlada raziskovalka

 

dr. Bogomir Novak, višji znanstveni sodelavec (v pokoju)

Aktivnosti

V okviru strokovno pluralne paradigme interdisciplinarnosti so sodelavci centra usmerjajo v raziskovanja z upoštevanjem naslednjih poglavitnih vidikov:

 

  1. tematizacija človeka kot biopsihosocialnega in spiritualnega bitja v smislu razvijanja modelov transformacijskega načina poučevanja in učenja ter samostojnega, ustvarjalnega in kritičnega mišljenja,
  2. osvobajanje homo educandusa in educatorja - človeka kot "bitja učenja in poučevanja" od racionalne instrumentalnosti transmisijskega modela (npr. takoimenovane storilnostne šole),
  3. razvijanje demokratične edukacije z demokratično edukacijsko in politično kulturo,  
  4. interdisciplinarno pojasnjevanje odnosa med transformacijo šole in informacijsko družbo,
  5. odpiranje prostora za pluralizacijo edukacijskih interesov in možnosti poenotenja med njimi,
  6. raziskovanje vpliva kulturnih sprememb na pedagoški proces in rezultate učenja,
  7. raziskovanje preobrazbe šole iz transmisijske v transformacijsko, raziskovanju pomena kurikularne reforme.