TIMSS


Nacionalni koordinator

Barbara Japelj Pavešič

Področje raziskav

Matematika in naravoslovje

Raziskave
TIMSS 1995
TIMSS 1999
TIMSS 2003
TIMSS 2007
TIMSS advanced 2008
TIMSS 2011
TIMSS 2015
TIMSS za maturante 2015

Opis

Mednarodne raziskave trendov v znanju matematike in naravoslovja (Trends in International Mathematics and Science Study - TIMSS) ) so projekti Mednarodne organizacije za merjenje učinkov izobraževanja, IEA – International Association for the Evaluation of Educational Achievement. V IEA so včlanjene institucije iz več kot 60 držav sveta, ki v sodelovanju izvajajo skupne mednarodne raziskave s področja izobraževanja.

Namen

Raziskave TIMSS merijo trende v dosežkih učencev pri matematiki in naravoslovju tako, da primerjajo dosežke na enotnih preizkusih znanja približno enako starih otrok, ki imajo za sabo enako število let šolanja. Dosežke pojasnjujejo z dejavniki pridobivanja znanja v šoli in izven nje, ki jih merijo s pomočjo vprašalnikov za učence, učitelje in vodstva šol.