PISA


Nacionalni koordinator

Klaudija Šterman Ivančič

Področje raziskav

Matematika in naravoslovje
Naravoslovna pismenost

Raziskave
PISA 2006
PISA 2009
PISA 2012
PISA 2015

Opis

PISA - program mednarodne primerjave dosežkov učencev (Programme for International Student Assesment).

Ciljna populacija so 15 letniki v izobraževalnem sistemu, V Sloveniji praviloma dijaki 1. letnika srednjega izobraževanja.

Namen

Merjenje "pripravljenosti na življenje" oz .kompetenc.