PIRLS

 

Nacionalni koordinator

Marjeta Doupona

Področje raziskav

Bralna pismenost

Raziskave
PIRLS 2001
PIRLS 2006
PIRLS 2011
PIRLS 2016

Opis

Mednarodna raziskava bralne pismenosti IEA PIRLS:

  • podatki se zbirajo s pomočjo vprašalnikov za otroke, starše, učitelje, ravnatelje;
  • raziskava vsakokrat zajame tretjino šol in približno četrtino populacije 4. razreda.

 

 

Namen

Preverjanje bralne pismenosti učenk in učencev konec 4. razreda (povprečna starost cca 10 let).