NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

Na Pedagoškem inštitutu v okviru nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju izvajamo Posodobitvene programe (PSD) in Tematske konference (TK).

 

Vsi programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju so objavljeni v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije o programih izobraževanja in usposabljanja je Polona Vukovič.