SKUPNE SLUŽBE/UPRAVA

Naloge na področju upravnih, pravnih, finančnih, računovodskih, kadrovskih, administrativnih, informativno-dokumentacijskih zadev opravljajo skupne službe/uprava.

 

 Organizacijske enote:

- računovodstvo;
- administrativno-tehnična služba;
-
knjižnica in
informacijsko-dokumentacijska služba;
- tajništvo.

 

Skupne službe/upravo vodi sekretarka Pedagoškega inštituta, ki izvaja pravne organizacijske in splošne naloge, sooblikuje kadrovsko politiko in po pooblastilu zastopa Pedagoški inštitut.


Sekretarka Pedagoškega inštituta:
Tamara Kotnik
telefon: +386 (0)1 4201 244
e-pošta: tamara.kotnik@pei.si