KNJIŽNICA IN INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA SLUŽBA

Knjižnica Pedagoškega inštituta ima status javne knjižnice in opravlja izposojo, nakup ter katalogizacijo strokovne literature obenem pa zagotavlja dodatno strokovno literaturo za raziskovalno delo.

 

Informacijsko-dokumentacijska služba omogoča neposredno iskanje vsebin zunanjih knjižnic npr. COBISS, baz podatkov, CD-ROM-ov, vzajemnih informacijskih virov (SOSIG, EURYBASE); omogoča medknjižnično izmenjavo; vodenje publikacij ter urejanje bibliografij raziskovalcev.

 

V knjižnici je na razpolago približno 6.500 knjig in dokumentov ter 60 domačih in mednarodnih strokovnih revij iz področja vzgoje in izobraževanja ter ostalih družboslovnih in humanističnih znanosti.


Delovni čas za zunanje uporabnike: PO DOGOVORU!

 

Polona Ramšak Zaviršek, dokumentalistka/VII
Telefonska številka: +386 (0)1 420 12 46
E-pošta knjižnice Pedagoškega inštituta: 
pi.knjiznica@pei.si