POSVET O NUJNOSTI DRUŽBOSLOVJA IN HUMANISTIKE

Pedagoški inštitut in Znanstvenoraziskovalni center SAZU sta v aprilu 2012 priredila posvet na temo "O nujnosti družboslovja in humanistike v sodobnih družbah."  Vabimo k ogledu posnetkov razpravljavcev:

 

Prof. dr. Rudi Rizman (Filozofska fakulteta UL): Družboslovje in humanistika v času krize


Prof. dr. Jana S. Rošker (Filozofska fakulteta UL): Agonija humanistike in družboslovja kot znanilka konca družbene avtonomije


Prof. dr. Bojan Baskar (Filozofska fakulteta UL): Čemu rabi antropologija?


Izr. prof. dr. Andrej Lukšič (Fakulteta za družbene vede UL): Politična znanost v demokraciji


Izr. prof. dr. Dragan Petrovec (Inštitut za kriminologijo, PF UL): Ali družboslovje in humanistika ustvarjata mir in napredek? Kriminologija, penologija in nepopravljivo onesnaženje okolja


Prof. dr. Mitja Žagar (Inštitut za narodnostna vprašanja): Vrednotenje družboslovja in humanistike: Ali kakšno vlogo imate družboslovje in humanistika za uspešno upravljanje različnosti


Doc. dr. Zdenko Kodelja (Pedagoški inštitut): Čemu še filozofija vzgoje?


Doc. dr. Primož Vitez (Filozofska fakulteta UL): "To ni za ljudstvo!"


Prof. dr. Lev Kreft (Mirovni inštitut): Zasebni neprofitni družboslovni inštitut: primer Mirovnega inštituta


Prof. dr. Bojan Bugarič (Pravna fakulteta UL): Fiskalni pakt in prihodnost Evrope


Izr. prof. dr. Marina Lukšič-Hacin (Znanstvenoraziskovalni center SAZU): Migracijske studije in njihovo (ne)uveljavljane v slovenskem okolju


Doc. dr. Breda Mihelič (Urbanistični inštitut): Načrtovanje je vnašanje prihodnosti v sedanjost, tako da se nanjo lahko pripraviš zdaj


dr. Janez Kolenc (Pedagoški inštitut): Uporabnost raziskovanja na področju vzgojno izobraževalnih ved


Prof. dr. Dean Komel (Filozofska fakulteta UL): Nekaj kratkih napotil za uporabo humanistike in družboslovja