VODSTVO

Direktor inštituta organizira, vodi in koordinira delo, poslovanje in raziskovalno dejavnost, v skladu s statutom zastopa in predstavlja Pedagoški inštitut ter je odgovoren za zakonitost poslovanja in dela. Mandat direktorja traja pet let in se po preteku te dobe lahko ponovi. 

 

Direktor Pedagoškega inštituta: 

telefon: 

e-naslov:

 

 dr. Igor Ž. Žagar

 +386(0)1 420 12 41

 igor.zagar@pei.si