ZNANSTVENI SVET

Znanstveni svet inštituta je ustanovljen za obravnavanje in odločanje o raziskovalnih in znanstvenih vidikih raziskovalnega procesa ter drugih programskih zadevah s področja dejavnosti inštituta. Predlaga dolgoročne usmeritve raziskovalnega in razvojnega dela inštituta ter določa strokovne podlage za program dela in razvoj inštituta.


Predsednik:
dr. Valerija Vendramin

 

Namestnica predsednika:
dr. Ana Kozina

 

Člani:
dr. Alenka Gril
Jerneja Jager
dr. Eva Klemenčič
dr. Zdenko Kodelja
dr. Marjan Šimenc 

dr. Darko Štrajn
dr. Mojca Štraus
dr. Igor Ž. Žagar

dr. Janja Žmavc