ŠOLSKO POLJE, LETNIK XXV, 2014, ŠTEVILKA 1-2

Šolsko polje XXV, 2014, številka 1-2 (flipbook)
Šolsko polje XXV, 2014, številka 1-2 (flipbook za iPad)
Šolsko polje XXV, 2014, številka 1-2 (pdf; priporočano za iPad)

Urednika: Eva Klemenčič
in Oliver Ilievski
Naslov: Od otroštva do
novejših strategij
šole in znanosti V
Vrsta gradiva: znanstvena revija
Leto, letnik in številka: 2014, XXV, 1-2
Obseg: 238 strani
ISSN: 1581-6044
 
Način citiranja: Klemenčič, Eva, Ilievski, Oliver (ur.) (2014). Šolsko polje XXV (2014), 1-2: Od otroštva do novejših strategij šole in znanosti V, Pedagoški inštitut,  http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=149 (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.