ZBRANA DELA PRIMOŽA TRUBARJA VII

Zbrana dela Primoža Trubarja VII - flipbook
Zbrana dela Primoža Trubarja VII - HTML5
Zbrana dela Primoža Trubarja VII - pdf
Zbrana dela Primoža Trubarja VII - ZIP-ISO distribucija izdaje na CD nosilcu za operacijski sistem
Windows
Zbrana dela Primoža Trubarja VII - pdf; distribucija s pripravo za tisk 

Urednica: Fanika Krajnc-Vrečko
Naslov: Fanika Krajnc-Vrečko (ur.), Primož Trubar, Ta celi Novi testament II (1582), Zbrana dela Primoža Trubarja VII 
Vrsta gradiva: znanstvena monografija
Leto izida: 2014
Obseg: 534 strani
ISBN: ISBN 978-961-270-212-0 (pdf) 
ISBN 978-961-270-213-7 (html)
ISBN 978-961-270-215-1 (CD-ROM)
 
Način citiranja: Krajnc-Vrečko, F. (ur.) (2014). Zbrana dela Primoža Trubarja VIILjubljana: Pedagoški inštitut, Zbrana dela Primoža Trubarja, http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=150 (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.
 
 VII. knjiga Zbranih del Primoža Trubarja prinaša kritično edicijo »zadnje roke« Trubarjevega bibličnega prevoda Novega testamenta (pisma, 1582), katerega je reformator štel za svojo najuspešnejšo prevajalsko storitev sploh. Večjega odstopanja od izhodiščne zasnove ekdotike Zbranih del Primoža Trubarja ni.