ŠOLSKO POLJE, LETNIK XXVI, 2015, ŠTEVILKA 3-4

Šolsko polje XXVI, 2015, številka 3-4 (flipbook)
Šolsko polje XXVI, 2015, številka 3-4 (HTML5)
Šolsko polje XXVI, 2015, številka 3-4 (pdf; priporočano za iPad)

Urednik: Marjan Šimenc
Naslov: Ob petdeseti obletnici Pedagoškega inštituta
Vrsta gradiva: znanstvena revija
Leto, letnik in številka: 2015, XXVI, 3-4
Obseg: 250 strani
ISSN: 1581-6044
 
Način citiranja: Šimenc, Marjan (ur.) (2015). Šolsko polje XXVI (2015), 3-4: Ob petdeseti obletnici Pedagoškega inštituta, Pedagoški inštitut,  http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=156 (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.