ŠOLSKO POLJE, LETNIK XXVII, 2016, ŠTEVILKA 1-2

Šolsko polje XXVII, 2016, številka 1-2 (flipbook)
Šolsko polje XXVII, 2016, številka 1-2 (HTML5)
Šolsko polje XXVII, 2016, številka 1-2 (pdf; priporočano za iPad)

Urednici: Maša Vidmar
Naslov: Social and Emotional
Aspects of Teaching
and Learninh
Vrsta gradiva: znanstvena revija
Leto, letnik in številka: 2016, XXVII, 1-2
Obseg: 222 strani
ISSN: 1581-6044
 
Način citiranja: Maša Vidmar (ur.) (2016). Šolsko polje XXVII (2016), 1-2: Social and Emotional Aspects of Teaching and Learning, Pedagoški inštitut,  http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=161 (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.