ŠOLSKO POLJE, LETNIK XXVII, 2016, ŠTEVILKA 3-4

Šolsko polje XXVII, 2016, številka 3-4 (flipbook)
Šolsko polje XXVII, 2016, številka 3-4 (HTML5)
Šolsko polje XXVII, 2016, številka 3-4 (pdf; priporočano za iPad)

Urednica: Eva Klemenčič
Naslov: IEA ICILS in druge
sodobne teme
Vrsta gradiva: znanstvena revija
Leto, letnik in številka: 2016, XXVII, 3-4
Obseg: 260 strani
ISSN: 1581-6044
 
Način citiranja: Klemenčič, Eva (ur.) (2016). Šolsko polje XXVII (2016), 3-4: IEA ICILS in druge sodobne teme, Pedagoški inštitut,  http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=163 (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.