RAZISKOVALNI CENTRI

 

 

Raziskovalna dejavnost inštituta poteka v okviru Programske skupine za edukacijske raziskave, ki združuje naslednje raziskovalne centre/enote:

 

Center za evalvacijske študije

Center za preučevanje kognicije in učenja

Center za diskurzivne študije v vzgoji in izobraževanju

Center za filozofijo vzgoje

Center za družboslovne in antropološke raziskave v vzgoji in izobraževanju 

Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom

Center za uporabno epistemologijo

Infrastrukturni center Pedagoškega inštituta

 

Raziskovalni centri so raziskovalno samostojne enote. Raziskovalna področja sodelavcev inštituta zajemajo razvijanje temeljnih ved kot so filozofija, pedagogika, sociologija, psihologija, lingvistika, antropologija - vse s poddisciplinami in interdisciplinarnimi preseki ter izvajanje temeljnih, razvojnih in aplikativnih raziskav na omenjenih področjih. Poleg izvajanja raziskovalno razvojnih projektov opravljajo centri še:

- usposabljanje mladih raziskovalcev;
- pedagoško delo;
- povezovanje tujih in domačih institucij ter raziskovalcev;
- druge naloge.