ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST

Založniško dejavnost Pedagoškega inštituta sestavljajo naslednje tri veje:

 

1. Založba Pedagoškega inštituta objavlja pomembnejše znanstvene in strokovne dosežke s področja edukacijskih ved, ki so rezultat empiričnih in teoretskih raziskav, ki jih izvajajo sodelavci in sodelavke Pedagoškega inštituta. Monografije vsebujejo aktualne rezultate raziskovalne dejavnosti s področja vzgoje in izobraževanja ter sorodnih disciplin. Teoretični prispevki pa izhajajo iz disciplin, kot so sociologija izobraževanja, lingvistika, psihologija, filozofija vzgoje, pedagogika ter se tako hkrati vpisujejo v sodobne tokove na posameznih področjih.

 

2. Digitalna  knjižnica je zasnovana kot netiskana uredniško-izdajateljska platforma, katere gonilo je je obsežno splošno in posebno vedenje o uredniški in izdajateljski teoriji, še zlasti pa praksi ter poseben (avtorsko zaščiten tehnološki) postopkovnik. Distribucija je množična in hkrati globalna preko svetovnega spleta. Izdaje izhajajo v obliki, ki je identična tiskani knjigi, le da je elektronska in vsebujejo vse knjižne, knjigarske, bibliotekarske in druge elemente.

 

3. V sodelovanju s Slovenskim društvom raziskovalcev šolskega polja je Pedagoški inštitut do leta 2002 izdajal mednarodno revijo za teorijo in raziskovanje vzgoje in izobraževanja The School Field, ki se je istega leta preimenovala v Šolsko polje. Izdajanje revije The School Field je pod novim nazivom Theory and Research in Education prevzela založba Sage PublicationsNamen revije je predstavitev področja vzgoje in izobraževanja ter njegovih praks v okviru sodobnih teoretskih razprav.