POVEZAVE

 

Serijske publikacije:

Šolsko polje

Šolski razgledi

Socialna pedagogika

Sodobna pedagogika

Psihološka obzorja

Radical Philosophy (Journal)

The Journal for Critical Education Policy Studies

European Educational Research Journal

Theory and Research in Education (Journal)

 

Mednarodne raziskave in organizacije povezane z mednarodnimi raziskavami:

TIMSS in PIRLS

IEA - International Association for Evaluation of Educational Achievement

PISA - The OECD PROGRAMME FOR INTERNATIONAL STUDENT ASSESSMENT

 

Izobraževalne in znanstveno raziskovalne institucije:

Univerza v Ljubljani:

Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

Narodna in univerzitetna knjižnica

Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani

Univerza v Mariboru

Univerzitetna knjižnica Maribor

Univerza na Primorskem

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

ZRC-SAZU (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti)

ZRS Koper (Znanstveno raziskovalno središce Republike Slovenije, Koper)

Institutum Studiorum Humanitatis (Fakulteta za podiplomski humanisticni študij, Ljubljana, Slovenija)

Inštitut Jozef Štefan (Jozef Štefan Institute)

Andragoški center Republike Slovenije(Slovene Adult Education Centre)

Šola za ravnatelje

  

Založbe

Didakta

Učila

i2 družba za založništvo, izobraževanje in raziskovanje, d.o.o.

Sage Publications

  

Informacijski viri:

NUK - mrežnik

CTK - portal digitlne knjižnice

COBISS

Directory of open access journals

Triangle

The BUBL Information Service

EBSCO host

eIFL Direct

Educational Resources Information Centre (ERIC)

EUROCRIS (European Current Research Information System)

The International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)

The Internet Public Library

ISI Web of Knowledge

ScienceDirect

SOSIG: Social Science Information Gateway

SICRIS:  Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji

Web of Science (Indeksi citiranosti)

 

Enciklopedije in slovarji:

Encyclopaedia of  Philosophy of Education

English-Slovenian Thesaurus of Education

European Education Thesaurus

Slovarji na straneh Centra Vlade za informatiko

Thesaurus of Education, English-Slovenian

 

Domače spletne strani:

ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja - CMEPIUS

Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Center za poklicno izobraževanje

Državni izpitni center

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije (SVIZ)

Slovenski šolski muzej

Slovensko izobraževalno omrežje (Slovenian Education Network)

Zavod Republike Slovenije za šolstvo / The National Education Institute, Slovenia

Zveza ljudskih univerz Slovenije - ZLUS

Združenje za socialno pedagogiko

ARNES (Akademska in raziskovalna mreza Slovenije - Academic and Research Network of Slovenia)

Projekt OKO - Uvajanje odprtokodne in proste programske opreme v VIZ

Raziskave in razvoj v Sloveniji

IZUM (Institut informacijskih znanosti - Institute of Information Science)

Informativni bilten za poučevanje državljanske vzgoje

Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije - SLODRE

  

 Tuje spletne strani:

Google učenjak

American Educational Research Association

Australian Council for Educational Research

BBC Education

BERA, the British Educational Research Association

The British Association for International andComparative Education (BAICE)

The British Council

British Education Index

Centre for Civic Education

CIDREE

CIVNET-International Resource for Civic Education and Civil Society

CORDIS (Community Research and Development Information Service)

COS (Community of Science)

Council of Europe:

Human Rights Web

Education for Democratic Citizenship

EARLI

Education-Line

Educational Theory

Electronic Training Village

The European Association for International Education (EAIE)

European Documentation in Education (Council of Europe)

European Educational Research Association (EERA)

ESF (European Science Foundation)

European Science Organizations

EURYDICE

IBE - The international Bureau of Education

Institut National de Recherche Pédagogique

International Institute for Educational Planning (IIEP)

International Review of Curriculum and Assessment Frameworks (INCA)

JRC (Joint Research Centre)

The National Foundation for Educational Research (NFER)

New Zealand Council for Educational Research (NZCER)

Open Society Institute

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Qualifications and Curriculum Authority (QCA)

Science Organizations Around the World

Scottish Council for Research in Education

SOROS foundations

SRC-SASA (The Scientific Research Centre of the Slovene Academy of Sciences and Arts)

SZF (Slovenska znanstvena fundacija - The Slovenian Science Foundation)

The Thematic Network on Teacher Education (TNTEE)

UCAS

UNESCO Education Information Service

World Data on Education