O PEDAGOŠKEM INŠTITUTU

POSLANSTVO

Pedagoški inštitut izvaja temeljne, razvojne in aplikativne raziskave na vseh podrocjih vzgoje in izobraževanja. Poslanstvo Pedagoškega inštituta je razvoj edukacijskih znanosti in spodbujanje njihovega interdisciplinarnega povezovanja. Svojo dejavnost opravlja v okviru nacionalnega raziskovalnega programa kot javno službo. Poleg tega opravlja tudi dejavnosti za druge naročnike v obsegu in na način, določen s programom razvoja in letnim načrtom. Temeljne dejavnosti:

  • povezovanje s sorodnimi domačimi in mednarodnimi ustanovami;

  • izpolnjevanje statusnih, kadrovskih in infrastrukturnih pogojev za vključevanje v stalna omrežja mednarodnega edukacijskega raziskovanja (OECDIEA študije, Evropska unijaSvet Evrope itd.);

  • usposabljanje in podiplomsko izobraževanje raziskovalcev;

  • svetovanje in diseminacija rezultatov raziskovalnega dela;

  • usmerjanje raziskovanja na področja, ki so za Slovenijo strateško pomembna;

  • organizacija in izvedba seminarjev, strokovnih srečanj in mednarodnih konferenc;

  • sodelovanje sodelavcev inštituta v dodiplomskem in podiplomskem pedagoškem delu;

  • vključevanje v mednarodno raziskovalno dejavnost.

 

JAVNA IZJAVA O VLOGI IN POMENU DRUŽBOSLOVJA IN HUMANISTIKE V RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI - POSVET O NUJNOSTI DRUŽBOSLOVJA IN HUMANISTIKE

Javna izjava, ki so jo sprejeli direktorji inštitutov s področja družboslovja in humanistike. 

Posnetek  posveta o nujnosti družboslovja in humanistke, ki sta ga soorganizirala Pedagoški inštitut in ZRC SAZU  

 

STATUS

Leta 1965 je Pedagoški inštitut ustanovila takratna vlada Republike Slovenije, z letom 1970 pa je ustanoviteljske pravice prevzela Univerza v Ljubljani. Leta 1995 je Pedagoški inštitut s sklepom Vlade Republike Slovenije pridobil status javnega raziskovalnega zavoda in tako postal samostojna raziskovalna ustanova.

 

Vizitka in katalog informacij javnega značaja

 

ETIČNA NAČELA

Pedagoški inštitut je sprejel Evropski kodeks ravnanja za ohranjanje raziskovalne poštenosti.

Pedagoški inštitut je pri svojem delu zavezan Smernicam za delo z otroki in mladostniki.

  

FINANCIRANJE

Raziskovalno in razvojno delo Pedagoškega inštituta je financirano preko nacionalnega raziskovalnega programa ter razpisov raziskovalnih in razvojnih projektov v Sloveniji in tujini.

 

 

JAVNI DOKUMENTI

 

INTERNI AKTI