ALEŠ GABRIČ, SLEDI ŠOLSKEGA RAZVOJA NA SLOVENSKEM

 
Avtor: Aleš Gabrič
Naslov: Sledi šolskega razvoja na Slovenskem
Vrsta gradiva: znanstvena monografija
Leto izida:  2009
Obseg: 192 strani
ISBN - 13:  978-961-270-016-4
   

Način citiranja: Gabrič, A. (2009). Sledi šolskega razvoja na Slovenskem, Ljubljana: Pedagoški inštitut, Digitalna knjižnica, Dissertationes 7, http://193.2.222.157/Sifranti/StaticPage.aspx?id=71 (datum dostopa do spletne strani), stran v delu.
 
Zgodovina šolstva je šla na Slovenskem skozi različno intenzivna obdobja,
vsekakor pa sodi med tiste zgodovinske panoge, ki ji je posvečene
precej pozornosti v slovenskem zgodovinopisju. Pričujoče delo je
moja druga monografija iz tematike šolske zgodovine, deli pa med seboj
po strukturi nista primerljivi. Medtem ko je bila v nekaj let stari monografiji
Šolska reforma 1953—1962 (Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
2006) časovno in vsebinsko zajeta konkretna tema, ki je bila prvič deležna
obširnejše znanstvene analize, gre v tokratnem delu za prikaz že doseženega
vedenja iz šolske zgodovine, predstavljenega na nov zaokrožen in pregleden
način.

 

 
The history of education in Slovenia has gone through periods of varying intensity but remains one of those branches of history to which Slovene historiography devotes considerable attention. The present work is my second monograph on the subject of the history of education, although the two works are not structurally comparable. While my monograph of a few years ago, Šolska reforma 1953–1962 [Educational Reform 1953–1962], covered a theme that was specific in terms of chronology and content and subjected it to detailed scholarly analysis for the first time, this work offers an account of findings from the history of education to date, presented in a new, comprehensive and clearly arranged form.