TATJANA VONTA IN SODELAVKE (UR.), DEJAVNOSTI ZA PREDŠOLSKE OTROKE ...

 
Urednice: Tatjana Vonta in sodelavke
Naslov: Dejavnosti za predšolske otroke s poudarkom na spoznavanju matematičnih in naravoslovnih koceptov
Vrsta gradiva: priročnik
Leto izida: 2010
Obseg: 114 strani
ISBN - 13: 978-961-270-035-5
 
Način citiranja: Vonta, T., et al. (2010). Dejavnosti za predšolske otroke s poudarkom na spoznavanju matematičnih in naravoslovnih konceptov, Ljubljana: Pedagoški inštitut, Digitalna knjižnica, Compendia 2, http://193.2.222.157/Sifranti/StaticPage.aspx?id=81 (datum dostopa do spletne strani), stran v delu.
 
Priročnik Dejavnosti za predšolske otroke s poudarkom na spoznavanju matematičnih in naravoslovnih konceptov je namenjen vzgojiteljem in vzgojiteljicam, študentom in študentkam predšolske vzgoje ter staršem.
Predstavljene dejavnosti so namenjene predvsem otrokom drugega starostnega obdobja (od treh do šestih let), večino dejavnosti pa je mogoče prilagoditi tudi otrokom v skupinah prvega starostnega obdobja. Priročnik obsega devet poglavij, ki nakazujejo možnosti oziroma nizajo ideje za povezovanje matematike in naravoslovja z drugimi področji dejavnosti iz kurikula, ki so v priročniku predstavljene glede na izvedbo po posameznih kotičkih/centrih dejavnosti. V priročniku predstavljene dejavnosti omogočajo smiselno, aktivno učenje ter nudijo možnosti za povezovanje med različnimi področji.