ZBRANA DELA PRIMOŽA TRUBARJA

Zbrana dela Primoža Trubarja so veliki nacionalni izdajateljski projekt. Njihov namen je »zaokrožiti dosedanja znanstvena prizadevanja za osvetlitev dela prvega slovenskega pisatelja«, kot je izdajo označil Igor Grdina, predvsem pa z objavo vseh spisov našega reformatorja, in sicer v podobi kar najmanj interpretativne znanstvenokritične edicije, narediti Trubarjeva dela v prvi vrsti dostopna sodobnemu bralcu in tako spodbuditi raziskovanje omenjenega obdobja v okviru različnih strok.
Knjižna zbirka Zbrana dela Primoža Trubarja je izhodiščno izhajala kot reprezentativni uredniški, oblikovalski, tiskarski in knjigoveški izdelek. Izdajanje poteka od leta 2002. Odtlej je izšlo 5 tiskanih knjig kritične edicije, kjer so posegi v tekst in komentarji skrajno pretehtani ter koliko moči omejeni, sinoptična izdaja pa poskuša tudi z likovno podobo knjižnega stavka reprezentirati izvirni izgled Trubarjevih tiskov.
Slovenski bralci so tako dobili predse:
 • vse Trubarjeve katekizme (I. in II. knjiga Zbranih del; ur. Fanika Krajnc-Vrečko, 2002, 2003);
 • Artikule, Cerkovno ordningo in koledar (III. knjiga Zbranih del; ur. Jonatan Vinkler, 2005);
 • vse pesmarice očeta slovenske knjige, tudi Ene duhovne peisni iz 1563, kjer je Trubar na naslovnem listu sicer naveden kot avtor oz. urednik, pa to, kot je znano, zagotovo ni bil (IV. knjiga, ur. Jonatan Vinkler, 2006); ter
 • edini reformatorjev prevod katere starozaveznih bibličnih knjig – Ta celi psalter Davidov (V. knjiga, ur. Jonatan Vinkler, 2009).

Skupaj je tako izšlo 2567 strani znanstvenokritične edicije.

Septembra 2009 je izšla peta knjiga Zbranih del Primoža Trubarja, in sicer kot (zaenkrat) zadnja tiskana izdaja v zbirki. Z njo je Založba Darila Rokus, ki je dotlej zalagala Zbrana dela Primoža Trubarja, svoj angažma pri projektu končala. Prvi prenos k drugemu izdajatelju (Nova revija) ni dal dobrih rezultatov ter ni omogočil nadaljevanja izhajanja.
Zbrana dela Primoža Trubarja so nato kot povsem znanstveni in nekomercialni, za bralca pa prostodostopni (dostop tudi preko Digitalne knjižnice Slovenije - dLib) in brezplačni izdajateljski projekt našla mesto med znanstvenimi izdajami Pedagoškega inštituta.
Zbirka izhaja kot (zaenkrat) zgolj kot digitalna izdaja, ki pa je odprtokodna, prostodostopna ter je pripravljena tako, da brez dodatnih stroškov na strani priprave omogoča tudi morebitni natis. Bralci tako dobivajo integralno besedilo izdaj Zbranih del Primoža Trubarja, ki izhajajo na Pedagoškem inštitutu (od 6. knjige naprej), preko spleta (v obliki elektronske knjigeflipbook in HTML5 – in/ali slike diska izdaje na zgoščenki in/ali pdf datoteke, primerne za branje v bralnikih el. knjig) in v javnih knjižnicah. Izdaje so na voljo zastonj, pod pogoji licence Creative Commons 2.5 Slovenija, iz vseh je moč tiskati posamezne strani ali cele sekvence izdaje, tekst in likovno opremo pa je mogoče tudi kopirati ter izvažati (za namene znanstvenega in raziskovalnega dela in ob ustreznem priznanju moralnih in materialnih avtorskih pravic).
Izvorni namen Zbranih del Primoža Trubarja je bil, da se izdaja zaključi že v jubilejnem letu 2008. Ta cilj se je kljub resnim prizadevanjem glavnega urednika, prof. ddr. Igorja Grdine in sodelavcev (dr. Fanika Krajnc-Vrečko, dr. Jonatan Vinkler, Matjaž Vipotnik, ing. Primož Orešnik) odmaknil predvsem zaradi negotovosti, ki je v letih 2007–2009 spremljala projekt oz. njegov prenos od enega založnika k drugemu, deloma pa tudi zaradi obsežnosti gradiva ter zaradi kompleksnosti tekstnega procesa pri pripravi edicij, kjer je treba za vsako posamezno knjigo v pretežni meri opraviti novo temeljno raziskovalno in ekdotično delo. 
Večjih vsebinskih in strukturnih sprememb zbirka zaradi prenosa v digitalni medij ne beleži:
 • členitev vsebine (edicija, aparat, študija) in ekdotična izvedba posameznih knjig Zbranih del Primoža Trubarja se enako kot pri tiskani izdaji ravnata po metodologiji in načelih, ki jih je zbirki ob pripravi I. knjige Zbranih del vtisnil ddr. Igor Grdina,
 • po oblikovalski plati pa se je izdaja nekoliko spremenila, kajti za likovno podobo Zbranih del Primoža Trubarja od 6. knjige naprej skrbi ing. Primož Orešnik.

Likovna reprezentacija izvirnega Trubarjevega tiska iz 16. stoletja ostaja tudi v el. mediju prepoznavni znak Zbranih del Primoža Trubarja, zaradi elektronske izdaje pa so se spremenili format, platnica, predlist, naslovni list, kazalo, oblika razlagalnih opomb, oblikovanje spremnih besedil ...

Elektronska izdaja Zbranih del Primoža Trubarja pri Pedagoškem inštitutu temelji na posebnem ekdotičnem ter tehnološkem postopkovniku, ki je najdosledneje artikuliran v založniško-uredniški platformi za digitalno izdajateljstvo Digitalna knjižnica Pedagoškega inštituta.
Izdajanje Zbranih del Primoža Trubarja pri Pedagoškem inštitutu omogoča subvencija Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (JAK RS) za izdajanje zahtevnih večletnih knjižnih projektov.

Uredniki Zbranih del Primoža Trubarja

red. prof. ddr. Igor Grdina (glavni urednik Zbranih del Primoža Trubarja I-V; 2002-2009)
izr. prof. dr. Jonatan Vinkler (glavni urednik Zbranih del Primoža Trubarja V- in urednik ZDPT III-VI, VIII, IX in XII; 2005-)
dr. Fanika Krajnc-Vrečko (urednica ZDPT I, II in VI, VIII in X; 2002, 2003, 2010, 2012)
Edvard Vrečko ✝︎ (urednik ZDPT XI, 2011)
Maja Šetinc in Blaž Javornik (sourednika ZDPT IX, 2015)

Oblikovanje in prelom

Matjaž Vipotnik (oblikovanje Zbranih del Primoža Trubarja I-V; 2002-2009)
ing. Primož Orešnik (prelom: Zbrana dela Primoža Trubarja IV-, 2007-; oblikovanje: ZDPT VI, 2010-)

Zbrana dela Primoža Trubarja - dostopne izdaje

 

Zbrana dela Primoža Trubarja - planirane izdaje

 • Zbrana dela Primoža Trubarja 13: Jonatan Vinkler (ur.), Ta drugi deil tiga Noviga testamenta 1560, Svetiga Pavla ta dva listy h tim Corintariem 1561, Svetiga Pavla lystuvi 1567 (predvideni izid: 2018)
 • Zbrana dela Primoža Trubarja 14: Jonatan Vinkler, Maja Šetinc in Blaž Javornik (ur.), Noviga testamenta pusledni deil 1577 (predvideni izid: 2018)

***

 • Zbrana dela Primoža Trubarja 5: Jonatan Vinkler (ur.), Ta celi psalter Davidov 1566 (predvideni izid: 2018)*
 • Zbrana dela Primoža Trubarja 4: Jonatan Vinkler (ur.), Kancionali Primoža Trubarja (predvideni izid: 2019)*
 • Zbrana dela Primoža Trubarja 3: Jonatan Vinkler (ur.), Gradnja "cerkve slovenskega jezika": Articuli 1562, Cerkovna ordninga 1564, Ta slovenski koledar 1557/1582  (predvideni izid: 2019)*

Pregledane in razširjene izdaje posameznih knjig Zbranih del Primoža Trubarja, ki so bile doslej objavljene zgolj v tiskani obliki in na knjižnem trgu niso dostopne več kot 5 let.