ŠOLSKO POLJE, LETNIK XX, 2009, ŠTEVILKA 5-6

Šolsko polje XX, 2009, številka 5-6 (flipbook)
Šolsko polje XX, 2009, številka 5-6 (pdf; priporočano za iPad)
Šolsko polje XX, 2009, številka 5-6 (ZIP-ISO distribucija izdaje na CD nosilcu za operacijski sistem Windows)

 
Urednik: Igor Ž. Žagar
Naslov: Vloga in pomen jezika v vzgoji in izobraževanju V: Kritična analiza diskurza
Vrsta gradiva: znanstvena revija (tematska številka)
Leto, letnik in številka: 2009, XX, 5-6
Obseg: 174 strani
ISSN: 1581-6044
 
Način citiranja: Žagar, Igor Ž. (ur.) (2009). Šolsko polje XX (2009), 5-6: Vloga in pomen jezika v vzgoji in izobraževanju V: Kritična analiza diskurza, Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, Pedagoški inštitut,  http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=92 (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.