mag. Mateja Režek, višja strokovna sodelavka VIII

Organizacija: Pedagoški inštitut
Elektronski naslov: mateja.rezek1@guest.arnes.si
Telefon: + 386 1 420 12 75
cobiss bibliografija

Življenjepis

Mateja Režek se je rodila v Ljubljani. Diplomirala je leta 1998 na Filozofski fakulteti v Ljubljani, smer A- pedagogika in B- geografija. Magistrirala je leta 2005 na Fakulteti za družbene vede, v okviru magistrskega programa Komunikologija. Leta 1999 se je zaposlila na Pedagoškem inštitutu, v Razvojno- raziskovalnem centru pedagoških iniciativ Korak za korakom, kjer je danes zaposlena kot asistentka z magisterijem. V okviru svojega dela se udeležuje številnih mednarodnih in domačih izobraževanj ,sodeluje na mednarodnih srečanjih in konferencah, pripravlja strokovne materiale, prevode in redakcije del tujih avtorjev, sodeluje v projektih v okviru Razvojno- raziskovalnega centra pedagoških iniciativ Korak za korakom, sodeluje na mednarodnih izmenjavah v okviru International Step by Step Association ter sodeluje pri organizaciji mednarodnih konferenc ter srečanj. Ima izkušnje s predavanji v tujini, doma pa redno predava zaposlenim v vrtcih in osnovnih šolah v okviru Kataloga stalnega strokovnega spopolnjevanja, Mreže vrtcev in osnovnih šol ter v okviru projektov, ki jih implementira Razvojno raziskovalni center. Teme, ki jih je v zadnjih letih pokrivala so naslednje: timsko delo v vrtcu, partnerstvo med vrtcem in starši, izobraževanje proti predsodkom, komuniciranje s starši itd. Oktobra 2009 se je delno zaposlila na Univerzi na Primorskem na Pedagoški fakulteti, kot višja predavateljica, na univerzitetnem študijskem programu Edukacijske vede ter magistrskem študijskem programu Zgodnje učenje. V okviru mednarodne organizacije International Step by Step Association je članica skupine koordinatorjev za reliabilnosti ISSA pedagoških načel kakovosti.