dr. Tina Rutar Leban, raziskovalka

Organizacija: Pedagoški inštitut
Elektronski naslov: tina.rutar@pei.si
Telefon: + 386 1 420 12 51
cobiss bibliografija

Izobrazba

 • 1997 maturirala na Gimnaziji Nova Gorica
 • 2002 diplomirala na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
 • 2011 doktorirala na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani


Trenutna področja dela:

 • Nacionalna koordinatorica Evropske raziskave o jezikovnih kompetencah (od 2009 dalje)
 • Vodja evalvacije projekta »Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja« (od 2013 dalje)
 • Vodja Evalvacijske študije profesionalnega razvoja vzgojiteljic/ev in pomočnic/kov v vrtcu (od 2012 dalje)
 • asistentka za pedagoško psihologijo na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani (od 2012 dalje)

 

Pretekli projekti:

 • Evalvacijska študija profesionalnega razvoja strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (2010-2013), sodelavka na projektu
 • Evalvacijska študija uspešnosti romskih učencev v osnovni šoli (2009-2011), sodelavka na projektu
 • Evalvacijska študija srednješolskega glasbenega in baletnega izobraževanja (2009-2010), sodelavka na projektu
 • Preliminarna evalvacijska študija: Vloga svetovalne službe v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah (2008), sodelavka na projektu
 • Ciljno raziskovalni projekt: Analiza nasilnega vedenja (pogostost, oblike in razvojni trendi) v slovenskem šolskem prostoru od leta 1991 dalje s poudarkom na mednarodnih primerjavah,(2006-2008), sodelavka na projektu
 • Evalvacija prenove prvega triletja osnovne šole (2005-2007), sodelavka na projektu
 • Mednarodna raziskava o otrokovih pravicah (2003-2007), sodelavka na projektu
 • Evalvacija gimnazijskega izobraževanja z vidika obsežnosti učnih načrtov, povezanosti znanja in zastopanosti ciljev (2005-2006), sodelavka na projektu
 • Subjektivne teorije vzgojiteljic o vzgoji (raziskava v okviru doktorske disertacije 2006)
 • O poučevanju otrokovih pravic z uporabo učnih kartic in ostalega didaktičnega materiala iz projekta Moje pravice: evalvacijska raziskava (2005), sodelavka na projektu

 

Povezave: