dr. Marjan Šimenc, višji znanstveni sodelavec

Organizacija: Pedagoški inštitut
Elektronski naslov: marjan.simenc@pei.si
Telefon: + 386 1 420 12 40
cobiss bibliografija

Življenjepis

Rojen leta 1963. Doktoriral v Ljubljani z nalogo Pragmatični zasuk v sodobni filozofiji in vprašanje subjekta. Soavtor maturitetnega kataloga in učnega načrta za predmet filozofija ter učnega načrta filozofija za otroke. Bil član Strokovnega sveta za splošno izobraževanje in Državne komisije za splošno maturo. Je odgovorni urednik revije za učitelje filozofije FNM in zbirke Kratka, ter član uredništva revije Vzgoja in izobraževanje, Šolsko polje ter knjižne zbirke Temeljna dela. Poučuje didaktiko filozofije na Filozofski fakulteti in sociologijo vzgoje na Pedagoški fakulteti. Na Pedagoškem inštitut je član centra za filozofijo vzgoje. V letih 1996-2000 in 2006-2011 je bil nacionalni koordinator mednarodne raziskave državljanske vzgoje (IEA).

Izobrazba

 Doktor filizofije

 

Povezava: Mednarodna raziskava Državljanska vzgoja (ICCS 2009