dr. Maša Vidmar, raziskovalka

Organizacija: Pedagoški inštitut
Elektronski naslov: masa.vidmar@pei.si
Telefon: + 386 1 420 12 63
cobiss bibliografija

Življenjepis

Maša Vidmar je univerzitetna diplomirana psihologinja, leta 2011 je uspešno zagovarjala svojo doktorsko disertacijo Dejavniki socialnega razvoja in učne uspešnosti v srednjem otroštvu. Na Pedagoškem inštitutu sodeluje pri mednarodnih raziskavah TIMSS, PIRLS in PISA. Na mednarodni ravni sodeluje s CEM centrom Univerze v Durhamu (VB) ter Oddelekom za razvojno psihologijo na Arizona State University (ZDA). Glavna področja njenega raziskovanja so socialni in osebnostni razvoj otrok v predšolskem obdobju, učna uspešnost ter prilagajanje ob prehodu v osnovno šolo.

Izobrazba

 

  • 2011: doktorica znanosti s področja psihologije
  • 2004 -2011 : enovit doktorski študij na Univerzi v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, Doktorska disertacija: Dejavniki socialnega vedenja in učne uspešnosti v srednjem otroštvu
  • 2004: univerzitetna diplomirana psihologinja
  • 1999 - 2004: dodiplomski študij na Univerzi v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, Diplomska naloga: Starost otroka ob vstopu v vrtec: sočasna in vzdolžna napoved socialnega vedenja