Page 1 - Šterman Ivančič, Klaudija, ur. Izhodišča merjenja bralne pismenosti v raziskavi PISA 2012 s primeri nalog. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2013. Digitalna knjižnica, Documenta 6
P. 1
KLAUDIJA ŠTER MAN IVANČIČ (UR .)

vibzrrshaapozrldinisimšekčeapraivsiimmnpeeairsnlajooe2sng0tj1ai2

DIGITALNA KNJIŽNICA • DOCUMENTA • 6
PEDAGOŠKI INŠTITUT • 2013
   1   2   3   4   5   6