Page 1 - Fanika Krajnc-Vrečko in Jonatan Vinkler (ur.). 2010. Primož Trubar: Ta celi novi testament 1582, Zbrana dela Primoža Trubarja 6. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
P. 1
Fanika Krajnc-Vrečko
Jonatan Vinkler (ur.)

Primož Trubar
Ta celi novi testament

1582

Zbrana dela Primoža Trubarja ■ 6
   1   2   3   4   5   6