Open calls for papers and other news

THEMATIC ISSUE: Pedagoška terminologija in novorek v vzgoji in izobraževanju


S tematsko številko Šolskega polja Pedagoška terminologija in novorek v vzgoji in izobraževanju bomo odprli vprašanje terminologije v pedagogiki oziroma na področju vzgoje in izobraževanja. Vsekakor gre za temo, ki bi morala biti v ospredju razprav, saj terminologija in seveda tudi diskurz pomembno določata področje vzgoje in izobraževanja, tako na konceptualni in znanstveni ravni kot tudi v praksi.

more

SPECIAL ISSUE: Positive Development in Youth Contexts


The special issue addresses the pathways to positive youth development, the identification of individual and contextual factors that promote positive outcomes among young people. Specific focus will be on the school context and the context of youth at risk during periods of developmental transitions.

more