5. znanstvena konferenca 2020

Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju:

Medsebojni vpliv raziskovanja in prakse

9. in 10.9.2020, ZRC SAZU (Novi trg 2, Ljubljana)

Tudi letos Pedagoški inštitut (PI), Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE) ter Center Republike Slovenije za mobilnosti in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) organizirajo 5. znanstveno konferenco ‘Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju’, ki letos nosi podnaslov ‘Medsebojni vpliv raziskovanja in prakse’, kar pa, seveda, ne izključuje prispevkov, ki naslavljajo druge teme. Konferenca bo potekala dva dni, in sicer v sredo, 9. septembra, in četrtek, 10. septembra 2020, v prostorih Znanstveno raziskovalnega centra SAZU (Novi trg 2, Ljubljana).

Osnovni cilj nacionalne znanstvene konference je diseminacija rezultatov raziskav ter izmenjava izkušenj, identifikacija ključnih problemov, izzivov in ovir v vzgoji in izobraževanju ter spodbujanje in razvoj raziskovanja nasploh. Letošnja konferenca ima kot svoj cilj izpostaviti tudi medsebojni vpliv raziskovanja in prakse, pri čemer pa, seveda, ostaja odprta za vse druge pristope in usmeritve.

Na konferenci bosta kot vabljena predavatelja sodelovala dr. Sonja Rutar, iz Univerze na Primorskem, ter Ivan Lorenčič, ravnatelj mariborske II. gimnazije.

Tudi letošnji program – oba dneva – bo razdeljen v dva sklopa: znanstveni sklop (kjer bo čas za predstavitev prispevka 20 minut + 10 minut za diskusijo) in strokovni sklop (kjer bo čas za predstavitev prispevka 15 minut + 5 minut za diskusijo). Vse prijaviteljice in prijavitelje (še posebej v sklopu strokovnih prispevkov) prosimo, da izkoristijo ves za prispevek predvideni čas.

Na konferenco lahko prijavite samostojni prispevek ali panelno razpravo.

Povzetek prijavljenega (samostojnega) prispevka naj vsebuje:

 • Naslov
 • Ozadje in namen (raziskave oz. članka) (od 150 – 300 besed)
 • Uporabljeno metodologijo (od 100 – 200 besed)
 • Rezultate in ugotovitve (od 100 – 200 besed)
 • 5 ključnih besed
 • Uporabljeno literaturo (do 10 enot ključne literature).

 

Prosimo vas tudi, da izberete sekcijo, v katero spada vaš povzetek. Izbirate lahko med sekcijami:

 • Evalvacija in zagotavljanje kakovosti,
 • Izobraževalne politike
 • Učenje in poučevanje
 • IKT v vzgoji in izobraževanju
 • Uporabnost mednarodnih študij znanja
 • Socialni in čustveni vidiki (raznolikosti) v vzgoji in izobraževanja

 

Če želite prijaviti panelno razpravo, morate poleg povzetkov vsakega posameznega prispevka dodati še naslov in povzetek celotne panelne razprave. V eno panelno razpravo sprejmemo 3 ali 4 prispevke. Za celotno panelno razprave izberite eno sekcijo.

Prosimo vas, da prijavljate le prispevke, ki poročajo o že opravljeni raziskavi, ne o raziskavah, ki bi si jih želeli_e izvesti, oz. jih šele načrtujete.

Svoj povzetek lahko oddate TUKAJ.

Rok za prijavo oz. oddajo povzetka prispevka je ponedeljek, 6. april 2020.

Kotizacija za udeležbo na konferenci, ki vključuje kosilo, kavo in prigrizke med odmori, knjižico povzetkov in zbornik prispevkov z lanskoletne konference, je:

 • 40 EUR za enodnevno udeležbo (cena s popustom za študente, upokojence in brezposelne je 30 EUR) in
 • 70 EUR za dvodnevno udeležbo (cena s popustom za študente, upokojence in brezposelne je 50 EUR).

 

Predloge prispevkov bo pregledal programski odbor konference. Informacijo o potrditvi prispevka na 5. nacionalni konferenci ‘Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju’ boste prejeli do 19. maja 2020. Objavljen bo tudi zbornik recenziranih prispevkov, ki bo izšel v Digitalni knjižnici Pedagoškega inštituta.

Več informacij o konferenci vam bo z veseljem posredovala Ana Mlekuž preko elektronskega naslova ana.mlekuz@pei.si ali na telefonski številki 01 420 12 51.

Vljudno vabljeni!

prof. dr. Igor Ž. Žagar, predsednik programskega odbora konference in direktor Pedagoškega inštituta
doc. dr. Ana Kozina, predsednica SLODRE
dr. Alenka Flander, direktorica Centra Republike Slovenije za mobilnosti in evropske programe izobraževanja in usposabljanja