Za doktorske študente

Tudi letos k prijavi na 7. znanstveno konferenco »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju«, ki bo potekala 21. in 22. septembra 2022 v prostorih Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, posebej vabimo doktorske študente_ke, ki bi želeli_e v obliki posterja predstaviti svoje delo v okviru doktorskega študija.

Leta 2020 smo namreč na konferenci uvedli posebno sekcijo, ki bo v prvi vrsti namenjena doktorskim študentom_kam. Znotraj te sekcije bo najprej nagrajenec_ka, ki bo prejel_a priznanje za najboljše doktorsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja, nagrajeno doktorsko delo predstavil_a, po razpravi pa bo potekala predstavitev izbranih posterjev.

Na konferenco se prijavite preko spletnega obrazca, ki je dostopen TUKAJ, prijava pa mora vsebovati:

  • naslov,
  • ozadje in namen raziskave (od 150 – 200 besed),
  • uporabljeno metodologijo (od 50 – 100 besed),
  • 5 ključnih besed,
  • uporabljeno literaturo (do 10 enot ključne literature).

 

Med vsemi prispelimi prijavami posterjev bomo izbrali do 10 posterjev, ki bodo predstavljeni na konferenci. Izbrani_e avotrji_ce posterjev bodo oproščeni_e plačila kotizacije na konferenci.

Rok za prijavo povzetka posterja je 23. maj 2022.

Navodila za izdelavo posterjev vam bomo poslali hkrati z obvestilom o izboru.