O konferenci

Vstop Slovenije v EU ter v mednarodne integracije nasploh je, poleg pomena znanja za blaginjo družbe, v središče pozornosti izobraževalnih politik umestil tudi mednarodno sodelovanje na vseh ravneh procesa vzgoje in izobraževanja [ter raziskovanja le-tega]. Vse večja vpetost raziskovanja t.i. ‘šolskega polja’ v mednarodni prostor tako potrjuje teoretično upravičenost kot tudi praktično nujnost sistematičnega in kontinuiranega raziskovanja ter izmenjave izkušenj, ki presegajo okvire posameznih šolskih sistemov.

Kot osrednji katalizator sprememb in posodobitev ter vir najpomembnejših inovacij, je raziskovanje v vzgoji in izobraževanju redni spremljevalec šolskih reform ter ostalih ‘sistemskih’ sprememb. Tudi zato so napori snovalcev politik, strokovnjakov in pedagoških delavcev, kakor tudi širše strokovne javnosti usmerjeni v krepitev mednarodnega sodelovanja, kar potrjujejo številni programi in projekti ter iniciative na vsebinskem področju vzgoje in izobraževanja, npr. izvajanje velikih mednarodnih raziskav znanja. Mednarodno sodelovanje je namreč ena od poti k večji kakovosti dela, drugačnim, novim pristopom poučevanja in dela na izobraževalnih institucijah.

V ta namen Pedagoški inštitut, Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije ter Center Republike Slovenije za mobilnosti in evropske programe izobraževanja in usposabljanja organizirajo 4. znanstveno konferenco »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju«, ki letos nosi podnaslov »Mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja«. Konferenca bo potekala v 18. in 19. septembra 2019, v prostorih Znanstveno raziskovalnega centra SAZU (Novi trg 2, Ljubljana).

Osnovni cilj nacionalne znanstvene konference je diseminacija rezultatov raziskav ter izmenjava izkušenj, identifikacija ključnih problemov, izzivov in ovir v vzgoji in izobraževanju ter spodbujanje in razvoj raziskovanja nasploh. Letošnja konferenca ima kot svoj cilj izpostaviti tudi vlogo in pomen mednarodnega sodelovanja kot podpore vzgoji in izobraževanju, pri čemer pa, seveda, ostaja odprta za vse druge pristope in usmeritve.

Vljudno vabljeni!


prof. dr. Igor Ž. Žagar, predsednik programskega odbora konference in direktor Pedagoškega inštituta
doc. dr. Ana Kozina, predsednica SLODRE
dr. Alenka Flander, direktorica Centra Republike Slovenije za mobilnosti in evropske programe izobraževanja in usposabljanja